Ilımlı İslamcı bir lider yaratmak


88 SAYFALIK CİA RAPORUNUN SON BÖLÜMÜ

ABD tarafından izlenmesi gereken yol ne?

 

Önceki bölümde yer alan kategorilendirmenin yapılmasının ardından, ABD yönetiminin yapması gerekenler raporda belli başlıklar altında toplanarak şöyle sıralanıyor: 

  Önce “Ilımlı İslamcılar” desteklenecek: 
Çalışmalarının ve görüşlerinin yaygınlaştırılması için maddi katkı yapılacak, daha geniş kitlelere ve özellikle gençlere ulaşmaları teşvik edilecek, sivil toplum kuruluşları kurmalarına, eğitim için yer bulmalarına ve politik süreç içinde gelişmelerine destek olunacak, görüşlerini yaymak için web sitesi, okul, üniversite ve enstitüler kurmalarının önü açılacak ve “ılımlı İslam” kitlelerinin alternatif olması sağlanacak.

  “Kökten dinciler”e karşı “tutucular” desteklenecek: 
Bu amaçla, her iki grubun ittifak kurmalarının önüne geçilecek, tutucular ile ılımlı İslamcıların görüşlerinin yayılmasına çalışılacak, tutucu İslamcılar arasında özellikle Sufizm’in taban bulması için çalışılacak.

  Laikler, duruma göre desteklenecek:
Laiklerin köktendinci tehlike karşısında ABD ile aynı görüşte olmaları için uğraşılacak ve bu durum laiklerin milliyetçilik ile sol akımlara yanaşmaları önlenerek gerçekleştirilecek.

  Köktendincilerle etkili mücadele edilecek:  
Kökten dincilerin terör eylemleri sürekli gündemde tutulacak, gazetecilerin köktendinci akımlar içindeki yolsuzlukları, baskıları, moralsizliği sürekli gündemde tutmaları sağlanacak ve aralarındaki bölünmeler hızlandırılacak.

Raporun daha sonraki bölümlerinde kategoriler daha detaylı olarak sunuluyor ve Türkiye’yi ilgilendiren bölümler başlıyor. Örneğin; köktendinci gruplar arasında El Kaide ile birlikte “Kaplancılar” da sayılıyor. Laik kategoriye en iyi örnek olarak “Kemalistler” gösteriliyor ve aslında milliyetçilik vb akımlar nedeniyle laiklerin ABD’ye pek sıcak bakmadığı ve yakınlık duymadıkları da raporda özellikle bir endişe verici bir ayrıntı şeklinde vurgulanarak yer alıyor.

Peki, bu durumda en iyi ittifak yapacakları grup olarak hangisini seçiyorlar? Rapora göre; bu durumda en iyi ittifak “Ilımlı İslamcılar” ile gerçekleştirilebilir.

Ve sıkı durun, raporun 38. sayfasında Ilımlı İslamcı olarak Türkiye’den Fettullah Gülen’in adı örnek olarak veriliyor. 39. sayfasında da Ilımlı İslamcıların en büyük eksiklerinden birinin “ekonomik güç” olduğu vurgulanıyor ve maddi açıdan desteklenmeleri isteniyor.

Raporda, Türkiye’nin Ilımlı İslam için iyi bir model oluşturduğu tespitinde bulunularak, bu konuda Türkiye’deki iktidarın desteklenmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

 

"ILIMLI İSLAMCI LİDER YARATMAK"

Raporun son bölümünde, “Derin Strateji” başlığı altında da, ilk başta verilen “Yapılacaklar” konusu daha da detaylandırılıyor. Burada da en dikkati çekeni, “ılımlı İslamcı bir lider oluşturulması” başlığı altında kendini gösteriyor.  
       
“Ilımlı İslamcıların cesur sivil liderler olmasına çalışılmalı ve demokrasi, insan hakları, kadın hakları konusunda etkili politikalar geliştirmeleri sağlanmalı. İslamın bir “üst kimlik” olmasından çok, insanların kimliklerinin bir parçası olduğu işlenmeli, sivil toplum örgütleri oluşturarak Ilımlı İslamcı liderlere yardım edilmesine çalışılmalı…”
 

     

Biz burada raporu sadece özetlemeye çalıştık. Bizler için bu durum zaten bir bilmece veya bulmaca değil. Ama bilmece ve bulmaca çözmeyi sevenler için bir anlam taşıyor bu rapor. Çünkü onlar için biraz sabır ve araştırma isteyen bu durum, bizler için sadece “öngörü” istiyor. Çünkü, bulmaca da çözseniz, bilmece de oynasanız, çözmek için bilgi de gerekir ve bir şeyler bilince de kolay çözülür. 

Türkiye’de AKP’nin 3 Kasım 2002 seçimleriyle nasıl iktidara geldiğini ve Fettullah Gülen cemaatinin niçin ve nasıl ABD’nin desteğiyle kolayca örgütlenip, nasıl palazlanabildiğini anlayabilmek için CIA’nin raporunda AKP ve Fettullah Gülen kodlarını çözmeye yarayan bilgileri buluyoruz…

Biraz daha dikkat ederseniz, Ergenekon Davası'nın da ardında bir ABD senaryosunun yer aldığını ve AKP eliyle sipariş verildiğini anlamanız da mümkün...

17 Kasım 2008

Kaynak: Rand.org "Civil Democratic Islam: Partners, Resources and Strategies"
RAPORUN ADRESİ: www.rand.org/publications/MR/MR1716/MR1716.pdf
Aşağıdaki yazıları için tıklayınız

  Çok derin bir strateji  (Önceki sayfa)
  Dindar emperyalizm
  20 Yüzyıl: Devrimler çağı
  Sivas'ın külleri: Yeşil Amerikan tohumları

 

Yorumlar - Yorum Yaz