AmazonlarAmazon kadınları, M.Ö. 200 yıllarında yaşamış, efsanevi kadın savaşçılardır. Yüzyıllar boyunca, bilim insanları Amazonların yalnızca mit ve efsane olduğuna inandılar. Ancak Antik Yunanlılar, bu savaşçı kadınlardan oluşan bir ırkın var olduğuna inanmıştı.

Antik Yunan mitolojisine göre

Antik Yunan mitolaojisinde bazen erkeklerden nefret eden ve hatta onları öldüren korkunç kadınlardı. Bu inanç, antik kaynaklarda Amazon savaşçı kadınlarına verilen çeşitli adlarla doğrulanır. Bu adlar arasında Androktones (insan öldürenler) ve Androleteirai (insanların yok edicileri) veya Styganor (bütün erkeklerden nefret edenler) var.

Yunan mitolojisinde Amazonlar şiddetli savaşçılardı, ayrıca savaş tanrısı Ares'in kızları olduğuna da inanıldı. Partenon metoplarında tasvir edilen Amazonomachy, Yunanlılar ve Amazonlar arasındaki büyük efsanevi savaştır. Birçok Yunan kahramanı, kahramanlık zaferlerini elde etmek için Amazon kraliçelerini ve savaşçılarını yenmekle görevlendirildi.

Bazı tarihçilere göre

'Amazon' adı Yunanca ἀμαζός (göğüssüz) sözcüğünden gelebilir. Bu adın, Amazonların yaylarını daha iyi kullanmak için göğüslerini kesen savaşçı kadınlar olduğu efsanesine yol açtığı düşünülüyor. Amazon adı ilk kez Yunan kaynaklarda görünüyor olsa da aslında Yunanca bir sözcük olmayabilir. Bazı dilbilimciler sözcüğün Persçe (veya Farsça) "savaşçı" anlamına gelen "Hamazon" ile bağlantısına inanıyor. İlişkilendirildikleri İskitlerin de Pers topraklarında olduğu biliniyor. Amazonların en çok Karadeniz yakınlarındaki Themiskira'da (Sinop yakınlarındaki Terme) yaşadığı düşünülür...

Herodot, bir savaşçı kadın oymağının varlığına dair ikna edici bir antik edebi kanıt sunar. Tarihçiye göre; Yunanlılar Amazonları savaşta başarılı şekilde yendikten sonra kadınlar esir alındı ​​ve üç gemiye yerleştirildi. Tutsak Amazonlar, bu gemilerin mürettebatını alt etmeyi ve gemilerin kontrolünü ele geçirmeyi başardılar. Ancak karada yaşayan kadınlar gemiler hakkında hiçbir şey bilmedikleri için, gemiler kısa süre sonra Maiotian göl kıyısında karaya oturdu. Kadınlar oradan karaya çıktılar ve çabucak ehlileştirdikleri bir at sürüsüne rastladılar. At sırtındaki savaşçı kadınlar yağmaladı ve çaldı.

Amazonlara dair arkeolojik kanıtlar

Herodot, bize Amazonlar için ayrıntılı bir köken hikayesi sunsa da, bazı bilim insanları onun tarihinin tümüyle güvenilir olmadığı düşüncesindedir. Birçok bilim insanı seyahatleri sırasında duyduğu şüpheli hikayeleri anlatan Herodot'un düşsel yönleri olduğu konusunda hemfikir. Ancak Herodot'un anlattığı ve düşsel sayılan bazı gerçeklerin arkeolojik kanıtları da hep ortaya çıkmıştır. Tıpkı Amazonlar gibi...

Arkeoloji, Herodot'un tarif ettiği bölgede İskit savaşçı kadınlarının gerçekten yaşadığını kanıtlıyor. Arkeoloji, ayrıca Amazonlara dair bir çok yanlış kanıyı çürüten baı önemli bulgular da sağlamıştır. Amazonlar, bir çok Doğu ve Batı kaynaklarında, farklı isim ve hikayelerle geçmektedir. Ayrıca Homeros, İlyada destanında Truva Savaşı'nda Amazon kadın savaşlılarının da varlığından söz etmiştir.

Amazonlar hakkında yanlış bilinenler

Amazonlara dair yaygın olan efsane, onların insan katili oldukları şeklinde bir inanıştı. Bu inanç, eski Yunan toplumunun özünden kaynaklanıyor. Yunanlılar için bu kadınlar vahşiydi. "Bilinmeyen"e duyulan korku ve kontrol edilemeyen bir kadın, bu Amazonların Yunan zihninde birer fantezi nesnesi haline gelmesine neden oldu. Bunu düzeltmek için Yunan mitolojisi, bu savaşçı kadınları bir Yunan kahramanı tarafından yenilecekleri ve ehlileşecekleri anlatılara yerleştirdiler. Amazonların yaylarını daha iyi kullanmak için göğüslerinden birini kestikleri fikri kanıtlarla çürütüldü. Arkeoloji, böyle bir şekil bozukluğunun meydana gelmediğini gösterir, ancak sonuçta bir Yunan efsanesiydi.

Efsaneye göre; Amazonlar göğüslerinden birini keserek annelik bağlarını fiziksel olarak ortadan kaldırırdı. Amazon savaşçı kadınların savaşçı olmak için annelikten vazgeçtikleri fikri de yanılgıdır. Arkeoloji, birçok İskit kadın savaşçısının bebekleri veya çocukları ve silahlarıyla birlikte gömüldüğüne dair kanıtlar sunuyor.

Amazon savaşçı kadınları, binlerce yıldır insanların hayal gücünü büyüledi. Bugün bile, Xena (Zeyna) gibi veya Marvel'ın Wonder Woman gibi film ve dizilerle, internette de bazı fantazi oyunlarla seyircinin ilgisini çekiyorlar. Efsanede, toplumsal beklentilerin dışında bir yaşam tarzını temsil eden, erkek savaşçılara üstün veya eşit olan kadınları sembolize ettiler. Amazon kadın savaşçılarının varlığını destekleyen arkeolojik kanıtlar, bir zamanlar efsane olarak kabul ettiğimiz şeylerin önemli bölümünün gerçek olabileceğini ortaya çıkarıyor. Amazonlar gibi...