Amazonlar ve Büyük İskender

Amazonlar ve Büyük İskenderÖn Asya seferine çıkan ünlü Makedonya Kralı Büyük İskender, ordularıyla Beyşehir'de kendi adıyla anılan İskender Bağları'nda konaklamış. O zamanlar Anamas Dağları'nın eteklerinde göllenmiş bulunan Beyşehir Gölü'nün öte yakasında, Amazonlar denilen kadın savaşçılar yaşar. Kral Büyük İskender, onlardan kendisine boyun eğmelerini ve egemenliğini kabul etmelerini istemiş; fakat Amazonlar elçisini geri çevirmişler.

Büyük İskender buna çok kızmış ve Amazonların üzerine asker göndermiş. Amazonlar, uzun süre, İskender'in güçlü askerlerine karşı savaşmışlar. Ama bakmışlar ki yenilip esir olacaklar, Adamaslar'da gölün kıyısında, kapalı bir yer altı obruğunda dökülen bir çağlayanın düdeninin koca kayalar yuvarlayıp kapatmışlar ve düşmanın ardından girdikleri vadiyi sular basmış.

İskender'in askerleri azgın sular karşısında helak olmuşlar. Ancak Amazonlar kötü sonlarını tahmin ettiklerinden, kendilerini de bu sulara atarak tutsak olmaktansa, ölmeyi yeğlemişler. Onların bu onurlu ölümleri, İskender'i çok duygulandırmış. Anılarını yaşatmak için de yurtlarına Amazonlar adını vermiş: Söylenceye göre; Amazonlar giderek Amanoslar ve ardından Anamaslar adını almış.Bir başka anlatıma göre ise; kendilerini göle atan Amazonlar, boğulmayıp gölde balık olmuşlar ve bu güzel balıkların adı da zamanla Amazan ve ardından Sazan olmuştur. (Ancak, Sazan sazcıl anlamındadır. Bölgede Amazonların yaşamadıkları tahmin edilmektedir.)

En üstteki resim: Büyük İskender'in Amazon kadınıyla savaşını anlatan bir gravür.

Yorumlar - Yorum Yaz