Edebi Yazılar 
Siyasi Yazılar 
Yeşil Yazılar 
Şiirler
Araştırmalar
Ekoloji 
Tarihten Sayfalar
Efsaneler
Kasaba Ezgileri 
Kızılderililer
Madımak
İz Bırakanlar
Not Defteri
Duvar
 Atatürk resimleri
 Atatürk gifleri
 Che Guevara
 Çizimlerim
 Gezi Parkı Direnişi
 Çaldağı videoları
 Che Guevara
 Nazım Hikmet
Videolar
 Şiir dinletisi
 Efsaneler
Müzik
 Yerli müzik
 Yabancı müzik
 Kızılderili müzikleri
Oyunlar
Satranç
Genel kültür
Stardoll
   Dost Siteler
  Yakamoz
  Çaldağı
 Tumblr
  Şiir Kenti
Düşünce Tarihi
  TEMA Vakfı
  EGEÇEP
Manidar
      Ziyaretçi Defteri
Kitap

Mustafa Kemal Atatürk'ün soyağacı

M. Kemal Atatürk'ün soyağacı

“Hiçbir zafer amaç değildir. Zafer, kendinden daha büyük amaca ulaşmak için bir araçtır. Zafer, bir düşüncenin üretim ve hizmeti anlamında değer taşır. Bir düşüncenin üretkenliğine dayanmayan zafer, kalıcı olamaz." 

  "Hangi bağımsızlık vardır ki, yabancıların planları ve tavsiyeleri ile yükselebilmiş olsun? Tarih bugüne dek böyle bir şeyi kaydetmemiştir..."

"Devrim yasası, eldeki yasaların üstündedir. Bizi öldürmedikçe, bizim kafalarımızdaki akımı boğmadıkça, başladığımız devrim ve yenilik bir an bile durmayacaktır. Bizden sonraki dönemlerde de böyle olacaktır. "

"Devrimin amacını kavramış olanlar sürekli olarak onu koruma gücüne de mutlaka sahip olacaklardır."         

Osmanlı Devleti, Anadolu'da diğer beylikler üzerinde egemenlik kurup, Anadolu Birliği'ni sağladıktan sonra, 14. yüzyılda bu kez hedefini Batı'ya çevirmişti. Osmanlı padişahı Sultan 2. Murat döneminden başlamak üzere, Osmanlı padişahları, Rumeli, Balkanlar ve Avrupa'yı Türkleştirmek için soyunda ve sopunda hiçbir karışım olmayan Türk ailelerinden oluşan özel güçleri buralara göndermişlerdi. 

Bunlar, genellikle "akıncı boyları"dır. Bu göçlerin büyük çoğunluğunu Oğuz Türkleri, Müslüman Oğuzların Yörük Türkmen boylarından gönderilen ailelerden oluşturmaktadır. Müslüman Oğuzların, Tanrıdağı ve Karagöz Yörüklerinden olup, Konya ve Aydın yöresine yerleşmiş bulunan isimler, Osmanlı arşivlerinde teker teker yazılı bulunmaktadır.
 


Bu arşivlerde, 950 tarih ve 82 numaralı il yazıcı defteri ile 1051 tarih ve 469 numaralı il yazıcı defterinde Anadolu'dan Rumeli'ye geçen Türk boy ve ailelerinin isimleri açıkça yazılı bulunmaktadır. Bunların Müslüman Oğuz Türkü oldukları ve bu Yörük Türkmen boylarından oluşan ailelerinin de kimler olduğunu kayıtlarda belirtilmektedir.

Bu kayıtlarda, Atatürk'ün atalarının, Anadolu'dan, Konya ve Aydın yöresinden geldiği yazılmaktadır. Mustafa Kemal'in dedeleri; Anadolu'dan Rumeli'ye gidip, Makedonya'nın Manastır Vilayeti'nin Derbe-i Bala Sancağı'na bağlı bulunan Kocacık nahiyesine yerleşen ailelerden olan Hafız Ahmet Alüş Efendi diye bilinirlerdi. Kocacık köyünün tamamına yakınının da Türklerden oluştuğu bilinmektedir. 

  
Mustafa Kemal, Kocacık nahiyesine yerleşen Akıncı boylarından "kırmızı hafızlar" diye anılan bir aileden olan Hafız Ahmet Efendi'nin torunudur. Hafız Ahmet Efendi'nin saçları kırmızı olduğu için adına "Kırmızı Hafız Efendi" derlerdi. Atatürk'ün dedesi Kırmızı Hafız Efendi, Kocacık nahiyesinde ilkokul eğitmenliği yapmaktaydı. Babası Ali Rıza Efendi de bu Kocacık nahiyesinde dünyaya geldi. Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'ye "Alüş Efendi" derlerdi. Kocacık köyünün tamamına yakını Türklerden oluşmaktaydı ve burada yerleşenlerin çoğu, Aydın ve Konya yöresinden gelen Yörük Türkmenleridir. Bu Yörük Türkmenlerinin Tanrıdağı ve Karagöz yörüklerinden olduğu yukarıda adı geçen il yazıcı defterinde kayıtlı bulunmaktadır. Yine bu belgelerde Aktan ve Naldöken Yörüklerinin de buralarda bulunduğu yazılmaktadır. 
"Fetihnâme"lerde, buralardaki Konya Türklerine, akıncı boylarından olduğu, uç ve sınır bölgelerde yaptıkları çeşitli görevler sonunda  "hudut gazileri" ünvanı verildiği de yazılmaktadır. Bu Türklere "miri, Yörülen Türkmenlerden" denilmekteydi. Bütün bu bilgiler Başbakanlık Eski Müşaviri Şecaattin Zenginoğlu'nun "Bilgi Çağındaki Türk Gençliğinin Yükselen Sesi-1999" isimli kitabında yer almaktadır. 

 

Mustafa Kemal kendisini şöyle tanımlıyor:

"Benim atalarım Anadolu'dan Rumeli'ye gelmiş olan Yörük Türkmenlerdendir. Ben bir Türk'üm ve bundan gurur duyuyorum. Benim hayatta yegane fahrim, servetim Türklükten başka bir şey değildir. Benim yaratılışımda fevkalade olan bir şey varsa, Türk olarak dünyaya gelmemdir. Her Türk ferdinin son nefesi, Türk milletinin nefesinin asla sönmeyeceğini ve onun ebedî olduğunu göstermelidir."
 

 
      Buradan anlaşılacağı gibi; Mustafa Kemal özbe öz Türk olup, Konya ve Aydın yörelerinden gitme asil bir ailenin evladıdır. Annesi ve babası da Yörük Türkmen'dir.    Tıklayınız:  Kırmızı Hafızlar ailesi   
 

Yorumlar - Yorum Yaz
        Mustafa Kemal
M. Kemal Atatürk
  Atatürk'ün soyağacı
 Kırmızı Hafızlar ailesi
  Akıncı torunu Mustafa
        Maden Dosyası
  Yeşil cennete tehdit
 Çaldağı bizimdir!
  Vahşi madencilik
  Yüzyılın dalgası
   Che Guevara
Ernesto Che Guevara
  Hayatı ve eserleri
BM konuşması
  Videolar
   Kızılderililer
Kızılderililer Sayfası
  Tarihleri
 Yaşamları
 Müzikleri
  Videolar
Gerenimo
 Seattle'in mektubu
     Misafir Kalem

Eğitimci şair-yazar

A. Yavasli

Aydoğan Yavaşlı