Çaldağı

Madencilik felaketi diye tanımlanacak bir madencilik projesi nedeniylele Gediz Vadisi'ni büyük bir çevre felaketi bekliyor!

Yaşadığımız yüzyıla damgasını vuracak en önemli gelişme ekoloji mücadelesi olacak. Çünkü kendi içindeki bunalımından çıkamayan sermaye düzeninin bir çözüm diye günümüzde yaşam alanlarına yönelik gözü dönmüş saldırısına karşı bir tepki büyüyor, ekoloji mücadelesi de hayati bir gereklilik olarak şekillenip gelişiyor. "Küreselleşme"nin günümüzdeki sonucu "vahşi kapitalizme sıçramalı geçiş" oldu. Son kirizini aşamayan kapitalist sistem artık insanın ve halkın sömürüsü ile yetinemeyince, doğanın da sömürüsüne yöneldi. HES, RES, JES  gibi son yıllarda gündeme getirilen enerji projeleri ile vahşi madencilik aslında kendisini doğanın sahibi sanacak kadar başı dönen sermaye düzeninin doğayı da kendi çıkarı için özelleştirmesine dönük bir tavrı... 

Mevcut madencilik yasası ile birlikte "vahşi madencilik" anlayışı Türkiye'de resmileştirilip olağan hale getirilmeye çalışılırken, bu "sömürge madenciliği" politikası ülkemizde en acımasız biçimiyle uygulanıyor. Çaldağı projesi bunun bir örneği... 
  2021 - 2016 Yılları
Bereketli topraklar üzerinde bir sevginin direnişe dönüşen hikâyesi
  2010 - 2007 Yılları

Eski Çevre Bakanı Osman Pepe: "Ben bu madene asla izin vermedim. Çünkü..." 
 Tıklayınız: Çaldağı videoları
  
 

 
 Gediz Vadisi'nin yok edilmesine izin vermeyin!